Bilden
Är det min egen eller någon annans bild av mig själv som räknas?

Bild nr 3 är originalbilden hämtad direkt ur kameran. Bild nr 1 och 2 är manipulerade och retuscherade varianter av bild nr 3.

StudioT -
StudioT -
StudioT -