Trosan
Vårt innersta, sårbara
skyls, skyddas, filtreras

Vill vi älskas för det äkta
behöver vi låta det synas,
men då bländar vi.

(I sista bilden gick inte ena blixten att sänka styrkan på mer. Jag hittade en trosa att lägga över.
Med hela trosan över blixten - för mörkt.
Ingen trosa - för ljust.)

StudioT -
StudioT -
StudioT -
StudioT -