Utan luft
Jag födde er
Närde
Och älskade

Jag behöver vilja

 

StudioT -
StudioT -
StudioT -